Skip to main content

Vakantieregeling - afwezigheden

De praktijk is tijdens de vakantieregeling enkel toegankelijk zijn voor DRINGENDE GEVALLEN. Er worden geen routineconsultaties (medicatieverlenging, routine bloedafnames, jaarlijkse controle,…) gedaan.

Gelieve het telefonisch contact te plannen tussen 8u30 en 16u00, het secretariaat is dan steeds bereikbaar voor al uw vragen (ook medicatievoorschriften en andere attesten kunnen via deze weg verkregen worden). 

De ochtendconsultaties zullen doorgaan van 6u30 tot 12u30.

De avondconsultaties zullen doorgaan van 18u00 tot 20u00.

Gelieve tijdens de vakantieregelingen het telefoonverkeer STEEDS TOT HET STRIKT NOODZAKELIJKE te beperken!

 

  • Hits: 150