Skip to main content

Welkom

Dr Jan Verstraelen startte de praktijk op de Dries 28 te Glabbeek in 1983, waar de praktijk tot 1993 voltijds gevestigd was. De anciens zullen zich dit nog levendig herinneren. In 1993 verhuisde de praktijk naar Craenenbroekstraat nr 7, waar het tot 14/11/2022 voltijds gevestigd bleef. Ondertussen, in 2018, vervoegde dr Tim de praktijk.

Vanaf november 2022 verhuisde het zwaartepunt van de praktijk naar Craenenbroekstraat nr 2b (‘de overkant’) alwaar zowel dr Jan als dr Tim hun consultatie tijdens de weekdagen afwerken. De praktijk op nr 7 blijft nog wel operationeel op zaterdagochtend alwaar dr Jan de consultaties verzorgt.

Beide artsen zijn geconventioneerd (werken volgens nationaal afgesproken honoraria) en geaccrediteerd (volgen jaarlijks bijscholingen om steeds up to date te blijven)

Nieuws

Vakantieregeling - afwezigheden

De praktijk is tijdens de vakantieregeling enkel toegankelijk zijn voor DRINGENDE GEVALLEN. Er worden geen routineconsultaties (medicatieverlenging, routine bloedafnames, jaarlijkse controle,…) gedaan.

Gelieve het telefonisch contact te plannen tussen 8u30 en 16u00, het secretariaat is dan steeds bereikbaar voor al uw vragen (ook medicatievoorschriften en andere attesten kunnen via deze weg verkregen worden). 

De ochtendconsultaties zullen doorgaan van 6u30 tot 12u00.

De avondconsultaties zullen doorgaan van 17u30 tot 20u00.

Gelieve tijdens de vakantieregelingen het telefoonverkeer STEEDS TOT HET STRIKT NOODZAKELIJKE te beperken!

 

Mededelingen

BELANGRIJK

Vanaf 9 OKTOBER 2023 zal er deels 'OP AFSPRAAK' gewerkt worden. De namiddagconsultaties op maandag tot en met vrijdag, tussen 13u00 en 17u00, zullen vanaf dan kunnen worden ingepland, zowel telefonisch alsook via de link in het tabblad 'Afspraak maken'.

Verdere praktische informatie volgt binnenkort.

Nieuwe website online

Onze nieuwe website is nu beschikbaar, aarzal niet om ons te contacteren met feedback!